Kosten

Kosten

Mariette Pinas, directeur/eigenaar van Un-Sani uitvaartverzorging:

"Waar je ook verzekerd of niet verzekerd bent je kunt een uitvaart altijd laten uitvoeren door een uitvaartondernemer naar keuze"         Un-Sani dus !!
Gaat u er van uit dat er voor de meest eenvoudige begrafenis of crematie minimaal € 5.400,- nodig is. Dit is dan een vrij sobere plechtigheid.

Al naar gelang er bij een wat minder sobere plechtigheid wel gebruik gemaakt gaat worden van een volgauto, dragers, consumpties na de uitvaart, bloemen, bazuinkoor, een dominee etc. dan kunnen de kosten oplopen naar 

€ 6.900,- .U begrijpt dat een standaardofferte onmogelijk is. Natuurlijk zijn er vaste posten als rouwdrukwerk, bloemen, de kist en opbaring, maar een definitieve kostenopgaaf is afhankelijk van uw wensen.
In een persoonlijk gesprek krijgt u alle kosteninformatie. Want uitvaartverzorging Un-Sani vindt het belangrijk dat u vooraf op de hoogte bent van de kosten die een uitvaart met zich meebrengt.

Tevens zijn de kosten afhankelijk van het aantal personendat u op de uitvaart inviteert, de eerbewijzen en de plaats van de teraardebestelling.

verder hangt een definitieve kostenopgave ook af van uw eigen inbreng en medezorg.


\


Wel of geen bloemen bij de uitvaart, ook dat heeft invloed op de kosten.
Wel of geen bazuinkoor, ook van invloed op de kosten.
Meer mensen die assisteren bij de uitvaart is ook kostenverhogend.
Dragers, dragen ook bij in een hoger kostenplaatje.
Bazuinkoor draagt bij tot een mooiere beleving van de uitvaart.
Share by: