Wilsbeschikking

Wilsbeschikking

Un-Sani wil mensen graag bewust maken om van tevoren over hun uitvaart "hun laatste feestje" na te denken om veel stress en vragen te voorkomen voor het geval iemand plotseling wegvalt.

Indien u voor het heengaan uw wensen wilt vastleggen in een wilsbeschikking dan kan dat bij Un-Sani.

Ik kom dan langs voor een huisbezoek en we kunnen alle van belang zijnde zaken schriftelijk vastleggen in een wilsbeschikking, eventueel in bijzijn van dierbaren.

Soms komt de dood onverwacht. Een enkele keer kan men zich voorbereiden. Nadenken en meehelpen aan het (eigen)afscheid is ook een taak die uitvaartverzorging Un-Sani zich stelt.


Uitvaartverzorging Un-Sani denkt mee met de nabestaanden, zodat de laatste reis van de geliefde naar de schepper, een goede reis wordt.Share by: